Skip to content

Указ катерини 2 про закріпачення селян лівобережжя та слобожанщини

Скачать указ катерини 2 про закріпачення селян лівобережжя та слобожанщини txt

Внаслідок указу Катерини близько трьохсот тисяч селян Лівобережжя та Слобожанщини потрапили у залежність від поміщика, на землі якого вони жили.

– Указ Катерини II про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України. @UkraineAt_NATO так, у імператор Росії Олександр ІІ підписав Маніфест і серію законів про скасування кріпацтва. Ця акція стала завершальним етапом процесу поглинання Гетьманщини Російською імперією. – Замість полково-сотенного устрою на Лівобережжі впроваджено Малоросійське генерал-губернаторство, у яке входило київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське намісництво.

14 травня року імператриця Катерина II видає указ про закріпачення селян Лівобережної України. Близько мільйона жителів Київської та Чернігівської губерній втрачали право самовільно покидати свого землевласника заради пошуку.

Віталій Пономарьов Київ, 3 квітня (wowgid.ru) - Однією з найзначніших подій цього тижня в українській істор. року до влади в Росії прийшла нова імператриця — Катерина II. Саме вона зробила останні кроки на шляху до рішучого обмеження автономії України, а згодом і остаточної її ліквідації На Лівобережжі й Слобожанщині відновлюється за указом Катерини ІІ від 3 травня р.

Скасоване в Галичині та Буковині у р., в «підросійській» Україні та Росії — у р. Скасування паспортної системи для селян в СРСР й заборона колгоспникам залишати земельні ділянки фактично поновили прикріплення селян до землі від і до поч.  Посилення процесу закріпачення українських селян зумовило розгортання антикріпосницької боротьби. Поряд зі стихійними селянськими повстаннями відбувались їхні масові втечі до Запорізької Січі. Основною повинністю стала панщина, що невпинно зростала (якщо в 15 ст.

вона становила близько 14 днів на рік, то в ст. — 4- 6 днів на тиждень), зростали також данина й чинш. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини.

- УРОК 44 - Конспект уроку - Розробки уроків 8 клас - Містить розробки уроків, зокрема узагальнення та тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, а також таблиці, схеми та багато. Особенно преуспела в этом Екатерина II. Время ее царствования было золотым веком для Российской империи, а она сама матушкой для дворянства, но не для крестьян.

«Катерино, вража бабо, що ж ти наробила? Степ широкий, край веселий та й занапастила», — поется в украинской народной песне. Тарас Шевченко называл Екатерину злой мачехой.  Екатерина с самого начала своего царствования стала принимать меры к прекращению вольного перехода малороссийских посполитых. Внаслідок указу Катерини близько трьохсот тисяч селян Лівобережжя та Слобожанщини потрапили у залежність від поміщика, на землі якого вони жили.

За користування цією землею вони виконували натуральні повинності (панщину та оброк), а також сплачували подушний податок. Поміщик мав право продати кріпака або обміняти його на будь-яке майно.

Натомість кріпак не міг розпоряджатися нерухомим майном, виступати в суді та складати державну присягу. Селяни відповідали на закріпачення насильством щодо землевласників і масовими втечами разом з родинами та майном у степи південної України. Упродовж наступни. року до влади в Росії прийшла нова імператриця — Катерина II. Саме вона зробила останні кроки на шляху до рішучого обмеження автономії України, а згодом і остаточної її ліквідації.

rtf, djvu, PDF, EPUB