Skip to content

Акт довідково інформаційний документ

Скачать акт довідково інформаційний документ PDF

Акт - документ колегіального характеру, в якому, на відміну від протоколу, підтверджується певний факт або подія, що фіксується в документі групою осіб, які брали участь у актуванні.

Вони мають допоміжний документ відповідно до організаційної документації, не обов'язкові для виконання на інформаційний від. Довідково акта розподіляється на акт частини. Акти бувають законодавчі та адміністративні. Лист узагальнена назва довідково за змістом інформаційний пересилаються поштою. У рефераті подано відомості про акт довідково-інформаційну документацію як документ, акт та довідка.

Довідково-інформаційні документи — це документи, що містять інформацію про фактичний стан справ у структурі, який є підставою для прийняття розпорядчих документів. Вони мають допоміжний характер відповідно до організаційно-розпорядчих документів, не є обов'язкові для виконання на відміну від них. Інформація, що в них міститься, може спонукати до дії або бути лише доведена до відома. Інформаційно-довідковою є переважна більшість документів, що відправляються із установ та спрямовуються до них.

Багато з таких документів одночасно можуть належать до інших груп документації. Наприклад, акти можуть бути не лише довідково-інформаційними, але й обліково-фінансовими, використовуватись у бухгалтерській звітності тощо. До довідково-інформаційних документів належать: довідки; - огляди; - службові (доповідні та пояснювальні) записки; - акти; - протоколи та витяги з протоколу; - плани робіт.

Інформація, що міститься в довідково-інформаційних документах, може спонукати до дії або бути лише доведена до відома. Документи цієї системи відіграють службову роль по відношенню до організаційно-правових та розпорядчих документів.

Довідково-інформаційні документи не містять доручень, не зобов'язують їх виконувати, як розпорядчі документи, а повідомляють дані, на підставі яких приймаються відповідне рішення, тобто ініціюють управлінське рішення, дозволяють вибрати той чи інший спосіб управлінського впливу.

Довідково-інформаційні документи. Це документи, які відправляються із установи або надходять до неї. Вони містять інформацію про фактичний стан справ у закладах, який є підставою для прийняття розпорядчих документів, і носять допоміжний характер відповідно до організаційно-розпорядчої документації, не завжди обов’язкові для виконання.

АКТ – документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події.

За необхідності акт затверджується вищого організацією або керівником підприємства. Акт оформляється комісією, що її створює керівник під. Інформаційно-довідковою є переважна більшість документів, що відправляються з підприємств та спрямовуються до них. Багато з цих документів одночасно можуть належать до інших груп документації. Наприклад, акти можуть бути не лише довідково-інформаційними, але й обліково-фінансовими, використовуватись у бухгалтерській звітності тощо. До довідково-інформаційних документів належать: акти, відгуки, висновки, довідки, доповіді, службові, доповідні та пояснювальні записки, звіти, запрошення та повідомлення, огляди, оголошення, плани робіт, подання, клопотання, протоколи, витяги з протоколів, службові.

Інформація, що міститься в довідково-інформаційних документах, може спонукати до дії або бути лише доведена до відома. Документи цієї системи відіграють службову роль по відношенню до організаційно-правових та розпорядчих документів.  Акт - це довідково - інформаційний документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь які установлені факти або події. Акт засвідчує якийсь факт або подію;його складають у присутності свідків або на підставі обстеження.

В акт включаються тільки ті факти, що встановлені особами, які його підписали. Довідково-інформаційні документи- це документи, що відправляються з установ, організацій, закладів та направляються до них і містять інформацію про фактичний стан справ, який є підставою для прийняття розпорядчих документів.

Вони мають допоміжний характер відповідно до організаційної документації, не обов'язкові для виконання на відміну від них.  Акт - документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події.

Акти бувають законодавчі та адміністративні. Вони можуть мати різне призначення.  Оголошення- це інформаційний документ, в якому подається інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб.

Інформаційно-довідковою є переважна більшість документів, що відправляються із установ та спрямовуються до них. Багато з таких документів одночасно можуть належать до інших груп документації. Наприклад, акти можуть бути не лише довідково-інформаційними, але й обліково-фінансовими, використовуватись у бухгалтерській звітності тощо. До довідково-інформаційних документів належать: · довідки, · огляди, · службові (доповідні та пояснювальні) записки, · акти, · протоколи та витяги з протоколу, · плани робіт.

PDF, txt, PDF, rtf