Skip to content

Акт обміну земельними ділянками зразок

Скачать акт обміну земельними ділянками зразок PDF

Акт дарування земельної ділянки як безоплатної передачі права власності зразок за договором дарування. Обмін земельними ділянками здійснюється за згодою їх власників відповідно до акт та посвідчується нотаріально.

Через довгий термін дії мораторію, який обмежує здійснення права власності, перед багатьма землевласниками постає питання розпорядження земельними ділянками. Акт ділянками земельної ділянки є невід'ємною частиною Договору.

За рівнозначного обміну обмінюються земельні ділянки рівнозначної площі, якості тощо (тобто не обов’язково вони мають бути обміну, а головне – однакової вартості.

Консультації - Консультації з юристом - Щодо обміну земельними ділянками сільськогосподарського призначення. - безкоштовний юридичний портал №1 в Україні - Протокол.

Держакт на земельну ділянку в Україні має свою історію, пов’язану з формуванням державного земельного кадастру, присвоєнням кадастрового номеру земельній ділянці.  Як еволюціонував державний акт про право приватної власності на земельну ділянку в Україні?

Державний акт в період рр. З рр. в Україні діяв державний акт на земельну ділянку рожевого (червоного) кольору, який не містив кадастрового номеру земельної ділянки. Виключення з цього випадку існувало тільки щодо м. Києва, в якому в другій половині х років було впроваджено програмний комплекс "Кадастр". За допомогою ПК "Кадастр" здійснювалось ведення Київського міського земельного кадастру.

Обмін (міна) таких земельних ділянок має здійснюватися відповідно до закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. Згідно правового висновку Верховного Суду України у справі № цс16, викладеному у постанові від 12 жовтня року, законодавець не закріпив у ЗК України чи інших законах України, крім як в ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», порядок міни земельних часток (паїв) в інших випадках.

Обміняними можу. та гр., проживаю в м. по вул., буд., кв. (надалі – Сторона 2), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів. 1. За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

2. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. 3. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

4. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом. 5. Договором може бути встановлен. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв). Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 листопада року N VI, від 2 жовтня року N VI, від 2 червня року N VIII, від 10 липня року N VIII.  Документом, що посвідчує право на земельну частку (пай) громадян України, зазначених в абзаці п'ятому частини першої статті 1 цього Закону, є трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідчена виписка з неї.

Стаття 3. Підстави для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв). За рівнозначного обміну обмінюються земельні ділянки рівнозначної площі, якості тощо (тобто не обов’язково вони мають бути однаковими), а головне – однакової вартості.

Оскільки досягти такої рівнозначності на практиці досить складно, як свідчить практика, більшого поширення набув нерівнозначний обмін.  Обмін земельними ділянками здійснюється за згодою їх власників відповідно до закону та посвідчується нотаріально. Відповідно до правової позиції Верховного Суду України в постанові від № цс14 аналіз зазначених норм права дає можливість дійти висновку про те, що обміненими можуть бути тільки земельні ділянки за схемою «пай на пай».

Договір міни, (додаток В) може передбачати:: • обмін сторонами договору земельними ділянками; • або обмін земельної ділянки на інший товар. У випадку, якщо земельна ділянка обмінюється на товар (земельну ділянку) більшої вартості.

fb2, PDF, txt, txt