Skip to content

Акт про нещасний випадок невиробничого характеру бланк додаток 3

Скачать акт про нещасний випадок невиробничого характеру бланк додаток 3 fb2

Кодифікуванню підлягають акти за формою НТ, які складені у разі нещасного випадку із смертельним наслідком. Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до загальноприйнятих (установлених) термінів, міжгалузевих і спеціально розроблених класифікаторів.

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження Форма № 7-тнв (річна) “Звіт про травматизм на виробництві у 20 ___ році”. АКТ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. нещасних випадків невиробничого характеру.

Работа по теме: ПОРЯДОК_РОЗЛIДУВАННЯ. Глава: Пояснення до заповнення акта за формою нт про нещасний випадок невиробничого характеру. ВУЗ: КНТЭУ. про нещасний випадок невиробничого характеру. Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до загальноприйнятих (установлених) термінів, міжгалузевих і спеціально розроблених класифікаторів.

Коди слід вносити до прямокутників, які розташовані з правого боку аркуша. Кодифікуванню підлягають акти за формою НТ, які складені у разі нещасного випадку із смертельним наслідком.  Додаток 4. до Порядку розслідування. та обліку нещасних випадків. невиробничого характеру.

КЛАСИФІКАТОР. подій, що призвели до нещасного випадку. невиробничого характеру. Код. Події, пов'язані з транспортом, у тому числі. Додаток 3. до Порядку. розслідування та обліку. нещасних випадків невиробничого характеру. Форма НТ*. ЗАТВЕРДЖУЮ _. (посада керівника підрозділу) _.

(підпис) (ініціали, прізвище). "___"_ _ р. АКТ №_____. про нещасний випадок невиробничого характеру. Якщо комісія при розслідуванні нещасного випадку постановила, що цей випадок не можна вважати пов'язаним з виробництвом, на підставі повідомлення медичного закладу встановленої форми складається акт про нещасний випадок.

Якщо ж такий нещасний випадок невиробничого характеру не перший у житті працівника або у вас виникли сумніви з приводу обставин, за яких була отримана травма (наприклад, чи не при алкогольному сп’янінні стався нещасний випадок), то проведення розслідування в інтересах роботодавця.

У будь-якому випадку таке розслідування не завадить, і зайві документи нікому не зашкодять. Крім цього, у випадку необхідності це дозволить довести, що травма була отримана не на виробництві, а також правильно оплатити лікарняний і «підстрахуватися» від можливих штрафів. Слід зазначити, що лікарняний листок лише підт. Акт про нещасний випадок невиробничого характеру (Форма НТ).

База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

Додаток 1. Акт про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу Форма Н-Н. Додаток 2. Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим. Додаток 4. Повідомлення про нещасний випадок.  Додаток 3 до «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», Форма НТ «Акт про нещасний випадок невиробничого характеру».

Звіт про травматизм на виробництві у 20___ році, Форма № 7-тнв. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження Форма № 7-тнв (річна) “Звіт про травматизм на виробництві у 20 ___ році”.

PDF, doc, rtf, PDF