Skip to content

Акт всесвітнього поштового союзу

Скачать акт всесвітнього поштового союзу txt

Стаття XVIII (Змінена стаття ) Розгляд пропозицій між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, статті) Стаття XIX (Змінена стаття ) Повідомлення рішень, прийнятих між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття) Стаття XX (Змінена стаття ) Установлення акт регулювання витрат Союзу (Статут, стаття 21) Стаття XXI (Змінена стаття ) Класи внесків, (Статут, стаття 21, Загальний регламент, статті) Стаття XXII (Змінена стаття ) Оплата матеріалів, схема подключения ролеты постачає Поштового бюро (Загальний союз, стаття ) Стаття XXIII (Змінена стат.

Всесвітнього Поштового Союзу впс. акт поштового союзу. Історія всесвітнього Всесвітнього Поштового Союзу (ВПС). Історія поштового Всесвітнього Поштового Союзу (ВПС). Объединяет практически все страны союза, включая Всесвітнього. Статут всесвітнього поштового союзу.

Питанням переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях присвячено главу 36 та інші статті Митного кодексу. Всесвітній Поштовий союз. План: 1. Вступ. 2. Історія заснування Всесвітнього Поштового Союзу (ВПС). 3. Організація Союзу. а. Головні документи. б.

Членство в Союзі. в. Органи ВПС. д. Мова. е. Обмежені союзи. 4. Основні програми діяльності ВПС. а. ВПС, як спеціалізована установа ООН. б. Співробітництво заради покращення поштових послуг. в. Якість обслуговування.  Всесвітній Поштовий Союз (ВПС) є спеціалізованою установою ООН. Метою його діяльності є організація та поліпшення поштової служби в усьому світі та забезпечення міжнародного співробітництва в цій сфері.

Головними принципами діяльності Союза є наступні. Всесвітній поштовий союз (ВПС) заснований в р Чинний Статут Всесвітнього поштового союзу був прийнятий у Відні 10 липня і діє сьогодні в редакції З р ВПС - спеціалізована установа ООН.

Членами ВПС є близько держав і в тому числі Російська Федерація. Мети ВПС: забезпечення організації і вдосконалення поштових послуг і сприяння міжнародному співробітництву в даній сфері, а також надання технічної допомоги державам.  Конгрес уповноважений переглядати акти ВПС, приймати обов'язкові рішення з усіх питань діяльності організації. Він обирає членів Виконавчої ради і Ради поштових операцій, Генерального директора та його заступника; затверджує бюджет організації на наступні п'ять років.

Всемирный почтовый союз. Всемирная почтовая конвенция. (Женева, 12 августа года). Нижеподписавшиеся полномочные представители правительств стран-членов Союза на основании статьи Устава Всемирного почтового союза, принятого в Вене 10 июля г., с общего согласия и при условии соблюдения статьи данного Устава выработали в настоящей Конвенции правила, применяемые к международной почтовой службе.  [] Региональные проекты должны, в частности, содействовать реализации программ ВПС по повышению качества услуг и внедрению систем учета затрат в развивающихся странах.

Акти Всесвітнього поштового союзу. Номінальна вартість літерних поштових марок. Поштові адміністрації світу. Порядок упакування поштових відправлень. Видача готівкових гривень.

Зразки оформлення бланків та типові документи. Умови пересилання. Визначення. 1. Для цілей актів Всесвітнього поштового союзу викладені нижче терміни мають такі значення: "Поштова служба" - усі поштові послуги, обсяг яких визначається органами Союзу.  (измененный Дополнительными протоколами, принятыми на Конгрессах ВПС в Токио, г.

(_), Лозанне, г. (_), Гамбурге, г. (_), Вашингтоне, г. (_), Сеуле, г. (_), Пекине, г. (_), Бухаресте, г. (_) и XXIV Конгрессе, г.(*) (_) - (*). Для Дополнительного протокола Токийского конгресса г.

(_) см. документы этого Конгресса, том III, стр. Статут всесвітнього поштового союзу. Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень року.

Статут. всесвітнього поштового союзу. (змінений Додатковими протоколами, прийнятими на Конгресах ВПС у Токіо, , Лозанні, , Гамбурзі, , Вашингтоні, (_) і Сеулі, (_) .

Зміни до Статуту додатково див. в Протоколах . Устав ВПС четко определяет порядок вступления в ВПС и выхода из него. Страна-член ООН может присоединиться к союзу. Любая суверенная страна, не являющаяся членом Организации Объединенных Наций, может просить о принятии ее в качестве страны-члена союза. Она считается принятой, если ее просьба поддерживается, по крайней мере, двумя третями стран-членов союза. Каждая страна-член имеет право выхода из союза посредством денонсирования Устава.

Помимо Устава актами ВПС являются следующие: Общий регламент, который состоит из положений, обеспечивающих применение Устава и деятельность союза. Он является.

rtf, rtf, EPUB, txt