Skip to content

Нормативний акт як джерело права

Скачать нормативний акт як джерело права txt

Гайворонський В Джерела права Акт В Головатенко В Правові акти Президента України юридична нормативний статус Давид Р Основные правовые джерело современности Текст Р   Зивс С.Л. Нормативно-правовий акт має всі ознаки права і відноситься до правових актів (хоча тут не можу заперечити і думку кандидата юридичних наук Головченка В., який цілком обґрунтовано вважає, що між правовим джерело та нормативно-правовим актом немає ніякої різниці - нормативний поняття ідентичні, акт п.

Нормативно-правовий договір— це двостороння або багатостороння угода, яка права норми права. Источники права [Текст] / С.Л. Нормативно-правовий акт – це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним державним органом, у якому містяться норми права.

Нормативно-правовий акт як джерело права має і свої переваги, і свої недоліки (див. Параграф ). Все ж за допомогою писаного права досить зручно регулювати суспільні відносини, тому в даний час видаються державою офіційні документи є основним або одним з основних джерел права практично у всіх правових системах світу.

Нормативні акти мають різні назви, вони також відрізняються один від одного за юридичною силою, за органам, їх видає, і т.д. Нормативно-правовий акт - це акт правотворчої діяльності компетентних державних органів, який встановлює, змінює чи скасовує норми права. Іншими словами. Разом з іншими джерелами права, звичаєм і прецедентом нормативно-правовий акт вважають відносно пізнім плодом становлення юриспруденції як окремого інституту соціальних відносин.

сьогодні. Гайворонський В Джерела права Текст В Головатенко В Правові акти Президента України юридична природа статус Давид Р Основные правовые системы современности Текст Р   Зивс С.Л. Источники права [Текст] / С.Л. Зивс. – М.: Наука, – с. Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта Российской Федерации [Текст]: Монография / С.А. Иванов. – М.: Народный учитель, – с. Кириченко О.М. Критерії класифікації органічних законів у системі джерел права України [Текст] / О.М.

Кириченко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – С. Нормативно-правовий акт є основною формою сучасного права через загальну тенденцію до підвищення ролі держави в правовому регулюванні. В той же час це і найбільш довершена форма права.

Документально-письмова. форма нормативно-правових актів дозволяє чітко і доступно викласти правові приписи й оперативно ознайомити з ними населення. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права. Ознаки нормативно-правового акта: 1)  Автономної Республіки Крим — постанови, рішення і розпорядження', голови місцевих (обласних і районних) державних адміністрацій — розпорядження; місцеві ради народних депутатів, їх виконавчі комітети - рішення і нормативні постанови; керівники їхніх управлінь і відділень — нормативні накази; адміністрація державних підприємств, установ, організацій - нормативні накази, статути, положення та інструкції.[19].

Нормативний акт як джерело права має свої переваги і недоліки. Однак за допомогою писаного права досить зручно регулювати суспільні відносини. Тому в наш час[коли?] офіційні документи, що видаються державою, є основним або одним з основних джерел права практично у всіх правових системах світу. У разі відсутності внутрішніх регулюючих норм права, правовідносини вирішується на підставі міжнародних угод.

Офіційне опублікування нормативно-правових актів[ред. | ред. код]. Нормативно-правовий акт як основне джерело українського права НПА - це виданий в особливому порядку правовий акт, прийнятий повноважним на те органом і містить правові норми.

НПА як. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права. Основне завдання нормативно-правового акта, як будь-якої форми права – зберігати правову інформацію і оптимальним чином доводити її до адресатів.

Варто звернути увагу, що поняття акт узагалі вживається в теорії права в двоякому змісті. Один – це акт як дія, другий – це акт як матеріальний (письмовий, електронний) носій інформації, як документ. Саме в останньому змісті і позначається нормативно-правовий акт як джерело права.

doc, doc, txt, rtf