Skip to content

Підзаконний нормативно-правовий акт

Скачать підзаконний нормативно-правовий акт fb2

Закон України «Про охорону праці» – основний нормативно-правовий акт підзаконний галузі охорони праці. Слово "підзаконний" не означає меншу юридичну обов'язковість цього акта порівняно з нормативно-правовим актом. Класифікація нормативно-правовових актів. ^ Підзаконний нормативний акт – це акт нижчої державної інстанції, їх юридична сила не має такої ж загальності та акт, як це властиво законам.

Підзаконний акт володіє необхідною юридичною силою. Отже, підзаконні акти регламентують лише ті відносини, які вже регулюються за допомогою підзаконний, тому вони нормативно-правовий можуть суперечити законам, Конституції, повинні відповідати принципам і вимогам права. Нормативно-правовий акт — нормативно-правовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми акт характеру.

Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі обумовлене багаторівневою структурою самих суспільних відносин, які потребують як законодавчого, так і підзаконного (в тому числі локального) нормативного регулювання; необхідністю оперативного, компетентного і професійного вирішення питань у відповідних сферах життєдіяльності суспільства.  б) нормативні правові акти спеціальної дії, які поширюються на певне коло спеціальних субєктів (наприклад, Закон України "Про статус народного депутата України", Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

3. Співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України. Підзаконний нормативно-правовий акт –це нормативний акт правотворчих органів, що видається на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання. Поділяються на: загальні, що розповсюджуються на всю територію і населення (Укази і розпорядження Президента; Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів, Постанови ВР).

Ознака підзаконності притаманна більшості нормативно-правових актів і є досить характерною для правотворчої діяльності.

Отже, підзаконний нормативний акт — це письмовий документ уповноваженого суб'єкта, прийнятий на підставі та у виконання закону, в якому закріплені правила поведінки загального характеру, що забезпечуються державою[7]. Підзаконні нормативні акти можна поділити на чотири основні самостійні групи: 1) загальні; 2) місцеві.

доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється, зокрема, шляхом їх офіційного оприлюднення (опублікування) відповідно до закону державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування; публікація законів та інших актів ВРУ у газеті «Голос України» вважатиметься офіційним оприлюдненням (опублікуванням)  Верховна Рада України.

Рубрика: Держрегулювання / Закони та підзаконні акти. Швидкий пошук: Законопроекти. Підзаконний нормативно-правовий акт: Характеристика законів як нормативно-правових актів вищої юридичної сили означає, що всі інші нормативні акти мають відмінну від них правову природу, перебувають «під» законом.

Підзаконний нормативно-правовий акт - це такий акт, який містить норми -. Поняття і специфічні ознаки закону та його співвідношення з законодавчим актом. Підстави, види і класифікація підзаконних нормативно-правових актів, їх юридичні властивості та переваги перед іншими джерелами права, роль у системі правового. Читать или скачать - курсовую работу по теме 'Закони та підзаконні нормативно-правові акти'. Раздел: Основы права. Тут найдется полное раскрытие темы -Закони та підзаконні нормативно-правові акти, Загружено: Теорія права дає наступне визначення цього поняття: «Підзаконний нормативно-правовий акт — це документ компетентного органу, який видаються на підставі закону, відповідно до нього і для його виконання.

Отже, підзаконні акти регламентують лише ті відносини, які вже регулюються за допомогою законів, тому вони не можуть суперечити законам, Конституції, повинні відповідати принципам і вимогам права. Вони повинні мати всі реквізити: назву, хто видав, дату видання, причини, підпис уповноваженої особи і печатку.

Підзаконні нормативно-правові акти класифікують на основні види: 1. За суб’єктами видання.

rtf, djvu, txt, rtf