Skip to content

Порівняти поняття закон і підзаконний акт

Скачать порівняти поняття закон і підзаконний акт rtf

Поняття та ознаки правотворчості. За суб'єктами підзаконний та сферою поширення підзаконні нормативно-правові акти поділя. Співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України. Закон містить первинні юридичні норми і тому є базою, основою поточної.

Вони покликані конкретизувати акт положення закону з поняття полегшення його реалізації. Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі зумовлено багаторівневою структурою самих суспільних відносин, що потребують як законодавчого врегулювання, так порівняти вторинного, детальнішого і конкретизуючого нормативного регулювання з метою оперативного вирішення питань в окремих сферах.

Місце та загальна характеристика нормативно-правового акта в системі джерел права. Порівняльна характеристика законів та підзаконних актів, виявлення спільних та відмінних рис. Співвідношення закону та підзаконних. Закон — це нормативно-правовий акт, прийнятий законодавчим органом державної влади (парламентом) або референдумом, що регламентує найважливіші сфери суспільних відносин і має вищу юридичну силу.

Ознаки закону: приймається народом або вищим представницьким органом (парламентом), приймається в особливому порядку, має вищу юридичну силу, регулює найбільш важливі суспільні відносини. Закон і підзаконний акт: що це і чим вони відрізняються Обов'язковою умовою існування демократичної державної одиниці є правова природа її створення і функціонування. Яі 1. Поясніть поняття закон, конституція, конституційний закон, по- точний (звичайний) закон.

2. Назвіть ознаки закону. 3. Наведіть приклади відомих вам законів України. 4. З нормами яких законів вам доводилося мати справу у своєму житті? 5. Назвіть особливості правового статусу конституції як основного закону. 6. Які види конституцій вам відомі?  9. Порівняйте. А звичайні та конституційні закони Б закон і підзаконний нормативно-правовий акт. Тема Правотворення.

Систематизація законодавства. § Правотворчість і реалізація норм права. Пригадайте ознаки держави та її функції. 1. Поняття та ознаки правотворчості. Існування держави неможливе без системи права. · підзаконні нормативні акти приймаються на виконання законів, тобто конкретного його положення; · індивідуальні акти конкретизують положення законів до певного випадку чи визначених суб'єктів.

Підзаконний нормативно-правовий акт - це нормативний документ компетентного органу держави, що приймається на основі, у відповідності та на виконання закону. Відповідно до повноважень суб'єкту нормотворчості та за сферою поширення підзаконні нормативно-правові акти класифікують: А) загальні підзаконні нормативно-правові акти - це нормативні документи, що приймаються органами загальної компетен.

Підзаконні акти- це акти правотворчості, що засновані на положеннях закону та не суперечать йому. Вони покликані конкретизувати основні положення закону з метою полегшення його реалізації. Підзаконна правотворчість характеризується більшою гнучкістю, порівняно із законодавчою, це обумовлюється спрощеним процедурним порядком прийняття підзаконних актів, визначення цієї процедури конкретним органом - суб'єктом підзаконної правотворчості.

Більшість підзаконних актів приймається органами виконавчої влади. За суб'єктами видання та сферою поширення підзаконні нормативно-правові акти поділя. Поняття і специфічні ознаки закону та його співвідношення з законодавчим актом. Підстави, види і класифікація підзаконних нормативно-правових актів, їх юридичні властивості та переваги перед іншими джерелами права, роль у системі правового регулювання.  Вступ.

Право і держава нерозривно взаємопов’язані і кожна країна будує свою правову систему, беручи до уваги свої індивідуальні особливості історичного розвитку. Работа по теме: tds_r Глава: Закони та підзаконні акти.. ВУЗ: НПУ.

djvu, PDF, EPUB, txt