Skip to content

Закон та підзаконний акт таблиця

Скачать закон та підзаконний акт таблиця doc

Підзаконний закону: приймається таблиця або вищим представницьким органом (парламентом), приймається в особливому таблиця, має вищу юридичну силу, регулює найбільш важливі суспільні відносини. Третя ознака закону — те, що він приймається в особливому акт. Підзаконний нормативно-правовий акт - нормативний акт, виданий на основі закону, відповідно до закону і спрямований на його виконання шляхом конкретизації законодавчих приписів або встановлення первинних норм.

Юридична сила правових актів, що мають ту чи іншу форму зовнішнього вираження, обумовлюється насамперед двома наступними формальними підзаконний.

Щоправда, його юридична акт не має такої ж загальності і верховенства, як це властиво закону.

Закон і підзаконні акти. Базовим ознакою, що дозволяє визначити місце нормативного правового акта в ієрархічній структурі права, є його юридична сила. Саме тому нормативні правові акти за юридичною силою поділяються на закони та підзаконні акти. Визначення такого правового властивості, як юридична сила будь-якого правового акта, в тому числі і з боку законодавця, не може носити довільний характер.

Юридична сила правових актів, що мають ту чи іншу форму зовнішнього вираження, обумовлюється насамперед двома наступними формальними обставинами. Закон - это вид нормативно-правового акта органа законодательной власти или народа, регулирующий наиболее важные общественные отношения, принимается в особом порядке и имеет высшую юридическую силу.

Признаки закона: принимается органом законодательной власти или народом путем референдума (чаще всего в качестве органа законодательной власти выступает Парламент. 2) відомчі підзаконні нормативні акти (поширюються на певну сферу суспільних відносин, на організації та осіб, що перебувають у системі службового підпорядкування відповідного міністерства, відомства, наприклад: нормативні акти міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, що мають внутрішнє значення); 3) місцевіпідзаконні нормативні акти (чинні на території певної адміністративно-територіальної одиниці, зокрема, акти місцевих органів виконавчої влади, наприклад, нормативні акти голів місцевих державних адміністрацій); 4) локальні підзаконні.

Закон — це нормативно-правовий акт, прийнятий законодавчим органом державної влади (парламентом) або референдумом, що регламентує найважливіші сфери суспільних відносин і має вищу юридичну силу.

Ознаки закону: приймається народом або вищим представницьким органом (парламентом), приймається в особливому порядку, має вищу юридичну силу, регулює найбільш важливі суспільні відносини. Оприлюднення закону здійснює глава держави. Способом офіційного оприлюднення законів є їх публікація у «Відомостях Верховної Ради України», «Офіційному віснику України» та газетах «Голос України» і «Український кур&ap. За час самостійності України Верховною Радою України було прийнято низку законів, спрямованих на регулювання соціального забезпечення.

Це зокрема, Закони. Підзаконний нормативно-правовий акт - нормативний акт, виданий на основі закону, відповідно до закону і спрямований на його виконання шляхом конкретизації законодавчих приписів або встановлення первинних норм.

Слово "підзаконний" не означає меншу юридичну обов'язковість цього акта порівняно з нормативно-правовим актом. Підзаконний акт володіє необхідною юридичною силою. Щоправда, його юридична сила не має такої ж загальності і верховенства, як це властиво закону. Проте він посідає важливе місце в системі правового регулювання, оскільки забезпечує виконання законів шляхом конкрет.

1. Закони та підзаконні акти. У своєму житті ви, напевно, не один раз чули слово закон. У виступах політиків звучить: «Закон має бути однаковим для всіх».  Закон — це один із видів відомих нам правил.

Закон — документ, нормативний акт, який має вищу юридичну силу, приймається законодавчим органом держави в особливому порядку. Спробуємо визначити його ознаки. Насамперед закон — це письмовий документ. Він може прийматися тільки спеціальним органом держави, який має назву законодавчого органу (в Україні це Верховна Рада України), або ж загальнонародним голосуванням (його називають референдумом).

Третя ознака закону — те, що він приймається в особливому порядку. закон (законодавчий акт) - нормативно-правовий акт, який приймається (затверджується) всеукраїнським референдумом, Верховною Радою України, встановлює відповідні засади правового регулювання суспільних відносин, є основою правової системи України; зворотна дія нормативно-правового акта - поширення дії нормативно-правового акта на відносини, що виникли до набрання ним чинності; ієрархія нормативно-правових актів - встановлене Конституцією України та цим Законом.

djvu, PDF, fb2, fb2